SPF in Plesk

SPF, wat staat voor Sender Policy Framework. De eigenaar van een domeinnaam laat in een TXT-bestand zien wie namens dat domein e-mail mag versturen. Dit kan op verschillende manieren. Wanneer alleen vanaf één mailserver gemaild mag worden, is het dan al voldoende om in het TXT-bestand die mailserver aan te geven. SPF wordt echter vaak soepel ingesteld vanwege het feit dat het geen rekening houdt met het forwarden van e-mail.